Paweł Nowicki
41-403 Chełm Śląski, ul. Błękitna 1
tel: 505-835-543
udk@udk.pl

\/ \/ \/ Do pobrania \/ \/ \/

>>> Laboratorium Fizykochemiczne <<<

>>> Rejestr zleceń <<<

>>> Szyfrator plików <<<

Strona Firmowa

Strona Domowa

Zajmuję się tworzeniem autorskiego oprogramowania na zamówienie.

Wykonuję programy wspomagające:
- sektor usług serwisowych -
- laboratoria (Fizykochemia i Mikrobiologia) -
- system obsługi klienta (CRM) -
- obieg dokumentacji -
- handel i marketing -
- przygotowanie produkcji oraz produkcję -
- zaopatrzenie -
- gospodarkę magazynową i sprzedaż -
- kontrolę i rozliczanie czasu pracy (RCP) -
- kosztorysowanie -
- oraz inne, nietypowe programy -

W procesie tworzenia aplikacji, przede wszystkim uwzględniam potrzeby Klienta i specyfikę Jego działalności,
na życzenie integruję moje programy z Państwa aplikacjami, lub wykonuję import danych
.

BRUTUS laboratorium (fizykochemia i mikrobiologia):

- ewidencjonowanie ofert, zleceń, próbek, badanych parametrów, itp. wraz z opisem i identyfikacją kontrahenta,
- definiowanie dowolnych rodzajów badań wraz z jednostkami, niepewnością i zakresami,
- definiowanie norm lub procedur badawczych przypisanych poszczególnym oznaczeniom,
- generowanie raportów (sprawozdań) z badań,
- rejestr posiewów mkrobiologicznych z wynikami,
- autoryzowanie wyników przez upoważnione do tego osoby,
- zarzadzanie próbkobiorcami wg daty i miejsca poboru,
- wydruki zleceń dla próbkobiorców,
- eksport danych do excela,
- zlecenia i próbki oznaczone są kodem kreskowym, co ułatwia ich wprowadzanie i wyszukiwanie w systemie,

Udostępnianie wyników badań na stronie www wraz z wygenerowanymi sprawozdaniami


http://www.wodociagi.jaworzno.pl


http://www.ekolab.pl


http://www.jars.pl